LTT

LTT is de afkorting van Logistics between Today and Tomorrow BV, een Nederlandse onderneming opgericht in 2002.

Onze ervaring sinds 1992 in de Nederlandse levensmiddelenbranche is gebruikt om ons te specialiseren in het ontwikkelen van hulpmiddelen ten behoeve van het voorraadbeheer van winkels.

Ervaring, focus en eenvoud zijn de kenmerken, waardoor een succesvolle implementatie via een praktische aanpak mogelijk wordt in de complexe materie van het voorraadbeheer.

diamant_ltt

Gedachtengoed

Voorraad en voorraadbeheer wordt steeds belangrijker. In plaats van onderdeel te zijn van een POS systeem of ERP verdient voorraad een eigen applicatie.

Focus op de uitzonderingen. Het betreft veel artikelen, veel transacties, veel bestellingen, etc. Stuur op uitzonderingen.

Innovatie en vernieuwing is gewenst en noodzakelijk, maar zorg dat visie en strategie uitvoerbaar is en blijft. Hanteer een praktische aanpak.

Speel bij ontwikkeling al in op de impact van het eigenaarschap. Zorg voor een gebruiksvriendelijke applicatie en voor eenvoud in de implementatie en het beheer.

gedachtengoed_ltt