Met de applicatie genaamd Stock Control System (SCS) biedt LTT een applicatie om het voorraadbeheer in uw bevoorradingsketen te beheren en te optimaliseren.

SCS is een web-based applicatie voor PC en hand held device en ondersteunt alle processen op de winkelvloer, waaronder ook het belangrijke bestelproces. Met behulp van de Centrale Module kan het hoofdkantoor haar winkels bij het voorraadbeheer ondersteunen.

De door SCS geboden functionaliteit is zo uitgebreid, dat deze van invloed is op het voorraadbeheer in de rest van de bevoorradingsketen.

Karakteristieken van SCS zijn dat de applicatie uit de praktijk is ontstaan, waarmee de gedachte ‘the show must go on’ ondersteunt wordt.

Voorbeelden hiervan zijn het zelflerende algoritmes en het feit dat SCS beslissingen neemt om de gebruiker in de winkeloperatie te ondersteunen en te ontlasten.

scherm_ltt

Zelflerend

Bij het onderzoek naar en de ontwikkeling van de voorspellingsalgoritmes is gezorgd dat de algoritmes zelflerend zijn.

Een aantal keer stellen de algoritmes zichzelf continue bij, zodat de optimale fit per artikel, per winkel bereikt wordt.

Vanwege deze opzet is er geen kennis van statistiek vereist bij de gebruikersorganisatie.

zelflerend_ltt

Volledig assortiment

SCS voorziet het volledige assortiment van een besteladvies. Promoties, wicht artikelen en ook dagvers brood worden allen door SCS ondersteunt.

Om te komen tot beheersing van de goederenstroom in de keten, dient het volledige assortiment ondersteunt en bewaakt te worden.

assortiment_ltt

Gebruiksgemak

Retailers hebben te maken met hoog personeelsverloop en verschil in opleiding van haar medewerkers.

Aangezien voorraadbeheer een complexe materie is, wordt de gebruiker middels taken en opdrachten bij de hand genomen. Onder meer bij het inventariseren en THT beheer.

De gebruiker werkt in principe vanuit één scherm. In het geval van uitzonderingen is er meer functionaliteit beschikbaar.

Bevestiging van dit gebruiksgemak is dat een winkel zonder opleiding met SCS start.

gebruiksgemak_ltt

Informatie

Voor elke winkel registreert SCS de veranderingen van elk artikel. Op consumenteneenheid wordt de voorraad, maar ook de verkoop voorspelling, correcties, besteladviezen, etc. bijgehouden en gevolgd.

Om deze reden is SCS een betrouwbare bron die een schat aan informatie bevat. Het is deze informatie uit SCS die gebruikt wordt om de gehele keten te optimaliseren.

kolenmijn_ltt

Implementatie

Door de eenvoud van SCS en de beproefde hulpmiddelen en procedures is het mogelijk dat de retailer de implementatie van SCS zelf uitvoert. In een eerder stadium van het project krijgt de gebruiker de hiervoor benodigde opleiding.

Door de besparing op de externe implementatiekosten wordt de terugverdientijd aanzienlijk verkort. Naast dit kostenvoordeel, behoudt de retailer haar kennis en ervaring omtrent de implementatie van SCS en de bijbehorende organisatieveranderingen.

blast-off-start-implementatie-scs-kleiner